You are currently viewing ELVIS WEEK: Elvis Fans Plaza

ELVIS WEEK: Elvis Fans Plaza


Ὁ τοῖχος τοῦ ῎Ελβις ἔχει τήν δική του Ἱστορία. Ξεκίνησε και αὐτή,την ἐποχή πού ξεκίνησαν ὅλα .Πιό συγκεκριμμένα ξεκίνησε μέ τό πού ἀγόρασε τήν περίπου 2000τμ κατοικία του σ`ἕνα οἰκόπεδο 60 στρεμμάτων το 1957 (22 χρονῶν ἐκατομμυριουχος βάσει πραγματικότητος κι ὄχι μυθολογίας), τήν Γκρέϊσλαντ (Graceland= ὀνομασία πού εἶχε δώσει στό σπίτι ὁ προηγούμενος ἰδιοκτήτης του, χάριν τῆς θείας του Γκρέϊς δηλ. Χάρις, ἀπό τήν ὁποία τήν εἶχε ἀποκτήσει). Περίπου 10 μίλια ἔξω ἀπό τό κέντρο τῆς Μέμφιδας. Tό 1971, ἐνῶ δηλ. ζοῦσε καί μεσουρανοῦσε ὁ Elvisaurus , μετωνομάστηκε ἡ λεωφόρος πού περνᾷ μπροστά ἀπό τήν Γρέϊσλαντ σέ ᾽᾽Ἔλβις Πρίσλεϋ Μπουλιβέρντ᾽᾽.

Οὐσιαστικά ὅ,τι γίνεται σήμερα γύρω ἀπό τήν Γκρέϊσλαντ καί τόν ῎Ελβις ξεκίνησε ἐπι τῶν ἡμερῶν του, τελοῦσε ὑπό τήν ἀποδοχή του καί ὄχι τήν ἀνοχή του καί ἁπλῶς συνεχίζεται κανονικά μέχρι σήμερα, λές καί ὁ Βασιλιᾶς λείπει στό Λός ῎Αντζελες γιά ταινίες ἤ σέ κάποια περιοδεία γιά συναυλίες, ὅπως καί τότε κια ἀκολουθοῦνται πιστά οἱ ὁδηγίες του : ᾽᾽νά εἶστε εὐγενικοί στούς φάνς μου διότι ἀκοῦνε τήν μουσική μου ,ἀφοράζουν τούς δίσκους μου κι ἔρχονται στίς συναυλίες μου´´

Μέ τό πού ἀγοράσθηκε ἡ Graceland ,μέ κάτι παραπάνω ἀπό $100.000 σέ τιμές ᾽57 , στίς πρῶτες-πρῶτες ἐπισκευές συμπεριλήφθηκε ἡ πασίγνωστη καί πολυφωτογραφημένη καγκελόπορτα μέ τίς νότες τοῦ πενταγράμμου αἰωρούμενες (κόστος $1,339.00 σέ τιμές 1957) καί ὁ πασίγνωστος καί πολυγεγραμμένος τοῖχος περίφραξης (κόστους πολλαπλάσιου ἐπιπέδου μέ πανάκριβες πέτρες φερμένες ἀπό τήν Ἰσπανία) πού γιά τούς φάνς εἶναι πλέον τό libro d’ oro τοῦ Βασιλιά, ὅπου ὁ καθένας ἔγραφε καί γράφει ἀπό τό ὄνομά του, τό τηλέφωνό του μέχρι καί μίνι ἐξομολογήσεις γιά τόν Βασιλιά. Εἶναι ἡ συλλογή αὐτογράφων τῶν φάνς πρός τόν Βασιλιά.
Ἀπό τήν ἀρχή πού ξεκίνησε και αὐτό τό ἔθιμο, ὁ ῎Ελβις δέν τό κυνήγησε παρά τίς προτροπές τῶν οἰκείων του: ᾽᾽Μέ δικά τους λεφτά τόν ἔφτιασα , ἀς γράφουν ὅ,τι θέλουν᾽᾽. Τόση κι ἄλλη τόση ἀφοπλιστικά συνειδητοποίημένη ἐπικοινωνία!

Παρ´ὅλα ταῦτα κηπουροί καί φύλακες τόν καθάριζαν συνέχεια. ῎Εγραφαν οἱ φάνς, ἔσβυναν ἐκεῖνοι .Μετά τόν θάνατό του,τά ραβασάκια ἐπί τοίχου αὐξάνονταν καθημερινά , θεωρήθηκαν γράμματα πρός τόν Βασιλιά και οἱ ὑπεύθυνοι πλέον ἀποφάσισαν νά ἀφίσουν τόν τοῦχο στήν τύχη του. Ἀριστερόχειρες,δεξιόχειρες, καλλιγράφοι ἤ ἀνορθόγραφοι ἢταν πλέον εὐπρόσδεκτοι. Σήμερα εἶναι μιά ἀναπανάληπτη ὁμαδική γκράφιτι

Γιά νά γράψῃς πάνω στίς ἀνώμαλες ἐπιφάνειες τῶν πετρῶν ξοδεύεις ἕνα μεγάλο μαρκαδῶρο προκειμένου νά ποτίσῃ τό μελάνι ἀρκετά τήν πορώδη ἐπιφάνεια καί νά κρατηθῇ καιρό. ῎Εχει δέ προκύψει ἄρρητος κωδικός συμπεριφοράς μεταξύ τῶν φάνς, ἀπό τήν ἀρχή καί διαιωνίζεται, νά μήν γράφουν τεράστια γράμματα καί νά μήν γράφῃ κάποιος πάνω στό γραφτό ἑνός ἄλλου παρά μόνο ἄν τὄχῃ ξεθωριάσει ἀρκετά ὁ ἥλιος ἤ ἡ βροχή. ῎Ετσι μέ τίς δεκαετίες δέν ὑπάρχει ,οὔτε γιά δεῖγμα, χιλιοστό ἐπί χιλιοστοῦ πού νά μήν ἔχῃ γραφτεῖ καί ξαναγραφτεῖ ἀμέτρητες φορές. Ὁ τοῖχος μέ τ´ἀποτυπώματά του ξεχωρίζει πλέον ἀπό ἀπόσταση. Ἀπό τήν ἀπέναντι πλευρά τῆς λεωφόρου, σ´ὅλο του το μῆκος (περίπου 350 μέτρα ) δείχνει νἆναι ἁρμολογημένος μέ ἕνα φίλτρο ἱερογλυφικῆς γραφής , βουστροφηδόν κι ὅλας.Σοῦ τραβᾷ τό μάτι καί τό ἐνδιαφέρον νά πᾷς κοντά.Πλησιάζεις κι ἀρχίζεις νά διαβάζῃς, νά διαβάζῃς, γράφεις κι ἐσύ, φωτογραφίζεις ὅ,τι ἔγραψες κι ὅ,τι σ´έντυπωσίασε κι ὅταν τόν ξαναδῇς ἀπό ἀπόσταση σοῦ φαίνεται πλέον σάν τό πουκάμισο ἤ τό σεντόνι πούχει ἔνα κάρω κραγιόνια.

Εἶναι σπάνιο νά πάῃ ἤ νά περάσῃ κάποιος ἀπό τήν Λεωφόρο Πρίσλεϋ καί νά μήν γράψῃ ἤ ἔστω φωτογραφίσει αὐτό τό ἐντυπωσιακότατο πανώ.
Ὅπως εἶναι ἐξ ίσου σπάνιο νά καταλάβουν οἱ Μεμφιῶτες πώς εἶσαι ἐπισκέπτης καί νά μήν σέ ρωτήσουν ἄν πῆγες στην Γκρέϋσλαντ κι ἄν ἔγραψες στόν τοῖχο τοῦ Elvisaurus.
Πέρυσι, κάποιοι εὑρηματικοί, γυναῖκες τό πιθανότερο, εἶχαν γράψει μέ τό στικάκι τοῦ μανω!!! Αὐτόγραφο ἀνάγλυφο,γυαλιστερό καί ἀνεξίτηλο.
Ἐφέτος,πάλι, γιά πρώτη φορά πρόσεξα πώς ἔχουν ξεκινήσει νά γράφουν καί στό πεζοδρόμιο μπροστά ἀπό τόν τοῖχο, ἴσως ἐπειδή εἶναι πιό εὔκολο καί νά βρῇς κενό χῶρο καί νά γράψῃς ἀκόμα καί μέ μεγαλλίτερα γράμματα.
Ἀπό τήν ἀρχή πολλοί σκαρφάλωναν κι ὅλας πάνω στόν τοῖχο μέ τήν ἐλπίδα πώς θά βλέπανε τόν ῎Ελβις νά κυκλοφορεῖ κάπου καί νά τοῦ φωνάξουν πώς θέλουν αὐτόγραφο. Ὑπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες φωτογραφίες σκαρφαλωμένων . Καί πάλι ἡ στάσις τοῦ ῎Ελβις ἢταν ἀπολύτως συγκαταβατική.Ὅταν τοῦ πρότειναν οἱ φύλακες καί οἱ συγγενεῖς του νά ψηλώσῃ τόν τοῖχο γιά ν´αύξηθῆ ἡ ἰδιωτικότητά του ἀρνήθηκε, διότι ᾽᾽ἀκοῦνε τήν μουσική του ,ἀγοράζουν τούς δίσκους του κι ἔρχονται στίς συναυλίες του´´. Σά νά τούς δήλωνε πώς πρόκειται γιά ἕνα εἶδος ίδιότυπου γάμου πού δέν χωρᾷ ἐμπόδια μά κατανόηση.

Τά πρῶτα χρόνια ,μάλιστα , ἀναφέρει στήν δίτομη βιογραφία γιά τόν Βασιλιά ὁ Γκουράλνικ, δυό θαυμαστές ἔφτασαν καί μέχρι τήν πισίνα του.,μετά τό σκαρφάλωμα στόν τοῖχο.Ὅταν τό πληροφορήθηκε ὁ ῎Ελβις ἁπλῶς βγῆκε νά τούς συστήσῃ ᾽᾽νά προσέχουν ἄν δέν ξέρουν κολύμπι διότι σέ κάποιο σημεῖο δέν θά πατώνουν᾽᾽καί ξαναπῆγε νά συνεχίσῃ ὅ,τι ἔκανε, σά νά μήν ετρεχε τίποτα. Τέτοια φιλοξενία και ἀποδοχή ἀπό τότε

Αύτό τό βιολί συνεχιζόταν μέχρι τόν θάνατο τοῦ Βασιλιᾶ, παρά τίς ἀπειλές γιά τήν ζωή του πού κατά διαστήματα δεχόταν : Ὁ τοῖχος του μέ τήν καγκελόπορτα ἦταν μόνιμος χῶρος συνάντησης τόσο τῶν φάνς μέ τόν Βασιλιᾶ , ὅσο καί τῶν φάνς μεταξύ τους καί μέ τό ᾽᾽προσωπικό´´τοῦ Βασιλιά ,ἀκόμα κι ὅταν ἔλειπε ὁ Elvisaurus!
Αὐτόν τόν τοῖχο, τό 1976, ἕνα χρονο πρίν τόν θάνατό του ,τόν εἶχε σκαρφαλώσει μέ ἐπιτυχία ἕνα βράδυ καί ὁ , σχεδόν ἄγνωστος τότε, (παρά τά ἐξώφυλλα του στούς Τάϊς καί τό Νιούζγουηκ) Σπρίνκστιν ,μετά ἀπό μιά συναυλία πού εἶχε δώσει στήν Μέμφιδα γιά πρώτη φορά. Την ὥρα δέ πού ἑτοιμαζόταν νά χτυπήσῃ τήν πόρτα τόν πρόλαβαν οἱ φυλακες καί ὅταν τούς εἶπε πώς θέλει νά συναντήσῃ τόν ῎Ελβις τόν πληροφόρησαν ὅτι λείπει κι εὐγενικά τόν ἀπομάκρυναν. Καί πράγματι ἔλειπε σέ συναυλία στήν Ταχόε .(=Δημόσιες μαρτυρίες τοῦ ἴδιου τοῦ Σπρίγκστιν , πού παραμένει μέχρι σήμερα δεδηλωμένος φάν τοῦ Βασιλιά,σε μιά ἄλλη συναυλία του.)

Μάλιστα ὅταν ὁ ῎Ελβις βρισκόταν στην Γκρέϊσλαντ,και εἶχε τά κέφια του, ἀφιέρωνε σχεδόν καθημερινά κάποιο χρόνο τ´ἀπογεύματα ,μιλώντας μέ τούς φανς στήν καγκελόπορτα καί τούς σκαρφαλωμένοαυς στόν τοῖχο, νά τούς δίνῃ αὐτόγραφα κατά δεκάδες ἤ και ἐκατοντάδες καί νά φωτογραφίζεται μαζί τους . Κάτι σάν τήν ᾽ὥρα τοῦ ῎Ελβις᾽᾽γιά τούς φάνς καί τήν ᾽᾽ὥρα τῶνφάνς γιά τόν ῎Ελβις : ᾽᾽ἀφοῦ ἔρχονται στίς συναυλίες μου δέν μπορῶ νά τούς γυρίζω τήν πλάτη ὅταν ἔρχονται σπίτι μου κι εἶμαι μέσα᾽᾽. Τέτοια ἀρχοντιά ,τόση βασιλική εὐγένεια καί τί ὅμαδικός γάμος διαρκείας!!!

Αργυρώ Κουκουλά