Οι Active Member στον Ελληνικό Κόσμο

ΑCTIVE MEMBER ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΣΜΟ, (ΚΤΗΡΙΟ 56)   Η απόφαση πάρθηκε μήνες τώρα, σχεδόν ένα χρόνο... Λίγες συναυλίες και όταν πρέπει, ώστε να πέσει το βάρος στην…