ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ & ΠΩΛΙΝΑ The 80s PARTY

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ The 80s PARTYΚΩΣΤΑΣ ΜΠΙΓΑΛΗΣ & ΠΩΛΙΝΑ Κατόπιν λαϊκής απαίτησης, το ντουέτο-φαινόμενο ΠΩΛΙΝΑ και ΜΠΙΓΑΛΗΣ επιστρέφει εσπευσμένα στο Κύτταρο για να ικανοποιήσει το αδηφάγο κοινό τουκαι όσους…