Λάκης Παπαδόπουλος: ”Γιόκα μου”

Ο Λάκης Παπαδόπουλος έχει τη σπάνια ικανότητα να δημιουργεί τραγούδια αναφοράς που εγγράφονται στη συλλογική μας μνήμη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του soundtrack της ζωής μας. Ένα τέτοιο τραγούδι είναι…