Μουσική Άνοιξη στο Half Note

Μουσική  Άνοιξη στο Half Note To Half Note στηρίζει κι αναδεικνύει την ελληνική ποιοτική μουσική και παρατείνει τη λειτουργία του για όλο τον Μάιο και τον Ιούνιο, προτείνοντας ένα πολύχρωμο…

Μουσική Άνοιξη στο Half Note

Μουσική Άνοιξη στο Half Note 02/05-27/05 To Half Note στηρίζει κι αναδεικνύει την ελληνική ποιοτική μουσική και παρατείνει τη λειτουργία του για όλο τον Μάιο, προτείνοντας ένα πολύχρωμο μπουκέτο μουσικών…

Μουσική Άνοιξη στο Half Note

Μουσική  Άνοιξη στο Half Note02/05-27/05 To Half Note στηρίζει κι αναδεικνύει την ελληνική ποιοτική μουσική και παρατείνει τη λειτουργία του για όλο τον Μάιο, προτείνοντας ένα πολύχρωμο μπουκέτο μουσικών με…

Μουσική Άνοιξη στο Half Note

Μουσική  Άνοιξη στο Half Note 02/05-27/05 To Half Note στηρίζει κι αναδεικνύει την ελληνική ποιοτική μουσική και παρατείνει τη λειτουργία του για όλο τον Μάιο, προτείνοντας ένα πολύχρωμο μπουκέτο μουσικών…