22/3 Παρασκευή Indie Fest (#if) Vol.II

Indie Fest (#if) Vol.IIStay young, stay indie!                                                       Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013Gaia Live Doors open: 21:00, entrance fee: 3€   Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 στο Gaia…