Σταύρος Ξαρχάκoς «Μάνα μου Ελλάς»

   Σ τ α ύ ρ ο ς    Ξ α ρ χ ά κ ο ς«Μάνα μου Ελλάς» ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ : ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» Στα…