Βασίλης Τσαμπρόπουλος

Η κάθε νότα έμοιαζε να ξεκλειδώνει και ένα μικρό κομμάτι του εαυτού σου, που είχες βαθειά φυλαγμένο για πολλά χρόνια στο υποσυνείδητο σου. Ο κάθε ήχος έμοιαζε να σε ταξιδεύει…