Μωρά Στη Φωτιά, Σάτυροι

ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΑΤΥΡΟΙ 26/1/2013 Κύτταρο live club, Αθήνα Τα Μωρά Στη Φωτιά αποτελούν σήμερα μαζί με τα Υπόγεια Ρεύματα και τους Magic De Spell τους ζωντανούς θρύλους μιας γενιάς…